Компаний танилцуулга

Компаний танилцуулга

* Лианы түүх


histor

* Лиан групп


histor

* Аж үйлдвэрийн зураг төсөл


histor

* Бид бүтээлч сэтгэлгээ хийдэг


histor

Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн хамгийн шинэлэг үйлдвэрлэгч.

Lianchuang нь 11.201 төрлийн 12 патентийг 2017 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар хүртжээ. histor

* Прототип хийх


histor

* Хөгжлийн төв


histor

* Чанарын баталгааны алба


histor