Чийгшүүлэгчтэй халаагч

Чийгшүүлэгчтэй халаагч

  • Heater with Humidifier DF-HT0550P (33″)

    Чийгшүүлэгч DF-H бүхий халаагуур ...

    * Функц халаалт нь хүлээхгүйгээр ердөө 3 секунд зарцуулдаг. PTC халаалтын технологи, комп ...
  • Heater with Humidifier DF-HT0550PK1 (33″)

    Чийгшүүлэгч DF-H бүхий халаагуур ...

    * Чиг үүрэг Та хэт олон төхөөрөмжөөс залхаж байгаа нь өрөөнийхөө зайг эзэлдэг үү? Чи тэгдэг үү ...